Kamera: Vyvolávací systém 05:25:45, 5.12.2022

Vyvolávací systém - online kamera

Tato stránka se aktualizuje, stejně jako vyvolávací systém, každých 30 vteřin automaticky.